| турнир | регламент | информация | заявка | задачи | класиране |

КЛАСИРАНЕ


Деветнадесети национален есенен турнир по информатика
/от 22.11.2019 г. до 24.11.2019 г. в Шумен /

ИНФОРМАТИКА

XIX Национален турнир
Група:    А,    B,    C,    D,    E,    ABCDE
 XI  Международен турнир
Група А    и  Група B

Петнадесети национален есенен турнир “Джон Атанасов”
по информатика /от 27.11.2015 г. до 29.11.2015 г. в Шумен /

ИНФОРМАТИКА

Национален турнир
Група:    А,    B,    C,    D,    E
Международен турнир  
Група А (11 - 12 клас)  
и Група B (9 - 10 клас)

Четиринадесети национален есенен турнир “Джон Атанасов”
по информатика /от 21.11.2014 г. до 23.11.2014 г. в Шумен /

ИНФОРМАТИКА

Национален турнир
Група:    А,    B,    C,    D,    E
Международен турнир  
Група А (11 - 12 клас)  
и Група B (9 - 10 клас)

Тринадесети национален есенен турнир “Джон Атанасов”
по информатика /от 22.11.2013 г. до 24.11.2013 г. в Шумен /

ИНФОРМАТИКА

Национален турнир
Международен турнир  
Група А (11 - 12 клас)  
и Група B (9 - 10 клас)

Дванадесети национален есенен турнир “Джон Атанасов”
по информатика /от 23.11.2012 г. до 25.11.2012 г. в Шумен /

ИНФОРМАТИКА

Национален турнир
Международен турнир  
Група А (11 - 12 клас)  
и Група B (9 - 10 клас)

Единадесети национален есенен турнир “Джон Атанасов”
по информатика /от 25.11.2011 г. до 27.11.2011 г. в Шумен /

ИНФОРМАТИКА

Национален турнир
Международен турнир  

 

Десети национален есенен турнир “Джон Атанасов”
по информатика и информационни технологии
/от 26.11.2010 г. до 28.11.2010 г. в Шумен /

ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Група    А, B, C, D, E
Група   A     B      C1     C2  
  

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68