| турнир | регламент | информация | заявка | задачи | класиране |

Задачи

от НЕТ по информатикта "Джон Атанасов"


2015 година     Национален турнир   и    Международен турнир


2014 година     Национален турнир   и    Международен турнир


2013 година     Национален турнир   и    Международен турнир


2012 година     Национален турнир   и    Международен турнир


2011 година     Национален турнир   и    Международен турнир


2010 година


 

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68