НАШАТА ГОРДОСТ
 

         Нашата гордост - 2013 г.

 
     
 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68