ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68